בוקר טוב, 22.7 מ"מ גשם הבוקר. ועוד 1.0 מ"מ אתמול. המשך שבוע גשום וטוב.

מזג אוויר • 7/1/2019 כניסות

בוקר טוב, 22.7 מ"מ גשם הבוקר. ועוד 1.0 מ"מ אתמול. המשך שבוע גשום וטוב.