הערב בשעה 20:30 אספה כללית של כלל החברים בבית העם.

הודעות סמס • 28/12/2017 כניסות

הערב בשעה 20:30 אספה כללית של כלל החברים בבית העם.