הודעה חדשה

טלפונים חשובים

אברום מיכאלי - מזכיר הישוב 052-2825481
מזכירות 04-6556440
אסנת אלטר 052-2481751
אסף בן שלום - רכז קהילה 052-5442391
אבי חזן - אחראי תשתיות וסייר יום 050-5712238
דני מניס - אחראי ענף המים 054-4694051
אמיר דרור - רב''ש 057-7741215
מיטש פילצר - סגן רב''ש 053-7829568
מירית אבינערי - מנהלת חינוך הגיל הרך 050-8895326
מרפאה 04-6464480
צרכניה 04-6454636
גן רעים 04-6465371
גן מגדים 04-6860824
תינוקיה / פעוטון 04-6564737
נגה לב - מדבי''ת 054-97332591

טלפונים נוספים

מוקד המועצה (24 שעות ביממה) 04-6520100
בית ספר ויצ"ו נהלל 04-6416000
בית ספר "יחד" 04-6515347
בית ספר יסודי "ולדורף" הרדוף 04-9059300
בית ספר תיכון "ולדורף" הרדוף 04-9058500
בית ספר ממלכתי דתי "נתיב" הושעיה 04-6566367
מחלקת תחבורה במועצה (הסעות לבתי הספר) 04-6520091
יפה שחרור - רכזת חוגים בגבעת אלה 04-6515078