סדרי עדיפויות

כהן גנית • 14/11/2017 כניסות

לא נשכח כי הובטח לתושבי ההרחבה גבשושיות להורדת מהירות הנהגים מכיוון ההרחבה העליונה , יו"ר הועד התחייב כי במהלך השיפוץ בכניסה יבצעו את גבשושיות ההאטה ע"י הקבלן הזוכה לבטיחות ילדנו , עדיין מחכים ומתפללים שלא יקרה לנו אסון .

הודעות בנושא זה