כניסה חדשה לציפורי

שימו לב! הגישה לציפורי מכביש 79 שונתה זמנית והנה מצומת עילוט. הצומת הקודמת חסומה. ביציאה מציפורי יש לפנות שמאלה בכביש הפנימי לכיוון צומת עילוט. לכניסה לציפורי מכיוון צומת המוביל ונצרת יש לפנות בצומת עילוט לכיוון עילוט, להסתובב בכיכר חזרה לרמזור בצומת עילוט. ברמזור ישר ומיד שמאלה בכביש הפנימי.

ועד ההנהלה התנגד לפתיחת הצומת עילוט במתכונתה הנוכחית ופועל עם המועצה האזורית מול נתיבי ישראל לביצוע נתיבי פנייה בצומת עילוט מכיוון צומת המוביל ונצרת.

מזכירות

הזמנה ליום עיון רשות העתיקות מרחב צפון  07/02/2019
הזמנה ליום עיון רשות העתיקות מרחב צפון 07/02/2019