הודעות המועצה

הודעה לתושבים בדבר מועדי סגירת משרדי המועצה, בית האמנויות, סב י
הודעה לתושבים בדבר מועדי סגירת משרדי המועצה, בית האמנויות, סב י