הודעה חדשה

הודעות המועצה

חסימת כביש 77 לדרום ממחלף זרזיר - עבודות לילה 14.11.18
חסימת כביש 77 לדרום ממחלף זרזיר - עבודות לילה 14.11.18