הודעה חדשה

הודעות המועצה

חיזוק יחסי שכנות - סוכות של שלום ואחווה בעמק יזרעאל
חיזוק יחסי שכנות - סוכות של שלום ואחווה בעמק יזרעאל