הודעות המועצה

חצי מברוק!! פתיחת כביש 77 9.1.19 (מברוק מלא יתקבל עם פתיחת כביש 722)
חצי מברוק!! פתיחת כביש 77 9.1.19 (מברוק מלא יתקבל עם פתיחת כביש 722)