הודעות המועצה

חיזוק יחסי שכנות- עדכונים וברכת חג עצמאות שמח
חיזוק יחסי שכנות- עדכונים וברכת חג עצמאות שמח