04 דצמבר 2018 – סגירת בית המועצה

הודעות המועצה • 2/12/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

הודעה למזכירויות הישובים 2018

 

 

שלום לכולם,

אחת לשנה יוצאים עובדי המועצה ליום גיבוש, השנה אירוע זה יתקיים ביום שלישי 04 דצמבר 2018.

¨      לאור האמור לעיל, משרדי המועצה יהיו סגורים ביום זה.

¨      אבקש להעביר תוכן הודעה זו לתושבי היישוב בכל האמצעים העומדים לרשתכם.

 

מוקד המועצה יפעל כסדרו 04-6520100

במידת הצורך ובמקרים דחופים, מוקד המועצה יעביר הודעות לבעלי התפקידים.

 

 

 

 

בברכה,

דן תנחומא מנכ"ל

המועצה האזורית עמק יזרעאל

משרד:

04-6520010

פקס:

 

153-4-6520010

דוא"ל:

Dantan@eyz.org.il

חושבים על הסביבה לפני הדפסה.

 

 

 

 

--ee.1.330c3fb8c3346fdce591a96a9c317305.ee--