לוח נדל"ן

בית להשכרה שמואלי נאוה 6569727 • 2/9/2017
בית להשכרה

בית נהדר להשכרה קורנבלוט איל • 23/8/2017
בית נהדר להשכרה