למסירה אקוואריום

מיכאל בלנקי • 20/5/2018 כניסות

כ-30 ליטר

4 דגים

חמצן

קישוטים

מזון

בציפורי

0547407058

יוליה