תמרורים

מזכירות • 17/11/2017 כניסות

 

לתושבים שלום,

 

הותקנו תמרורי אזהרה לצידי הכביש במספר מקומות ביישוב הוותיק בהם יש תעלות ניקוז והשוליים צרים

בכדי למנוע ירידה לתעלה.

משום מה חלק מהתמרורים הוצאו כבר פעם שניה ונאלצנו להתקינם מחדש.

 

לאור זאת נקטנו בפעולות מניעה לאיתור אלו שמוציאים את התמרורים.

 

מי שיימצא מוציא את התמרורים יינקטו נגדו האמצעיים המתאימים.

 

וועד המושב