מכרז פנימי לפינוי מתקני המשחק הישנים מעץ

מזכירות • 10/2/2019 כניסות

שלום רב,

לגן המשחקים הישן במרכז הישוב, הבנוי מעץ, לא ניתן לקבל יותר אישור בטיחות.

אנו מוציאים את המתקנים למכרז פנימי, לא לשימוש כמתקני  משחק  אלא לעץ בלבד.

הזוכה יתחייב לפרק ולפנות את מתקני העץ בעצמו ולחתום על הצהרה שהמתקנים לא ישמשו כמתקני משחק.

המעוניינים מתבקשים להגיש הצעה למזכירות המושב עד ליום שישי 15.02.19.

  בברכה,

אברום מיכאלי,

מזכיר