מודעת אבל אחות של רחל נוימאיר

מזכירות • 1/6/2018 כניסות

לרחל נוימאיר,

אתך באבלך עם מות האחות,

תנחומים לך ולמשפחה

מושב ציפורי