למסירה חולצות כחולות

אהרון אילנית • 1/12/2017 כניסות

מי שמעוניין בחולצות כחולות של התנועה מוזמן

להגיע לביתי ולקחת. החולצות במצב מצוין .