תכולת בית שלם למכירה לפרטים 0526344445

אור שני טל • כניסות

תכולת בית שלם למכירה לפרטים 0526344445