הודעה חדשה

הוראות כלליות לשמירה בישוב

  1. רשימת התורנויות מופצת באתר ציפורי, בדואר האלקטרוני ובתאי הדואר של התושבים.
  2. בנוסף לכך, יקבל כל תורן הודעת SMS תזכורת יום לפני התורנות.
  3. הח''מ מארגן את השמירה כתושב ציפורי מתנדב, ולא כרב''ש – וזאת למען הזהירות הנידרשת, כדי להבהיר שכל האחריות מוטלת על מושב ציפורי ולא על משטרת ישראל.
  4. חבר המעוניין לבצע את השמירה כמתנדב במשמר האזרחי, מוזמן לפנות לח''מ לצרפו כמתנדב במשטרת ישראל עם כל הסמכויות,הזכויות והחובות של שוטר במשטרת ישראל בתפקיד, ואז כשהוא בתפקיד, הוא מבוטח ע''י משטרת ישראל ומשרד הבטחון.
  5. שעות השמירה: 20:00 עד 23:00.
  6. ציוד ותדריך לשמירה בבית משפחת דרור בהרחבה.
  7. במידה והח''מ לא נימצא – תדריך יבוצע אצל מיטש פילצר (כנ''ל-יבצע את התפקיד כתושב מתנדב ולא כסגן רב''ש – האחריות על מושב ציפורי ולא על משטרת ישראל).
  8. רכב הבטחון עומד לרשות השומרים בימי חמישי + שישי + שבת, ולסרוגין פעם בשבועיים גם ביום ראשון – נידרש רשיון נהיגה בהתאם ובתוקף.

תושב שלא יכול לבצע את השמירה מכל סיבה שהיא, באחריותו לדאוג למחליף.

שומרת מחליפה: דקלה מיכאלי: 052-4544850

השתתפותכם חשובה !