תזכורת: קבלת שבת בבית הכנסת: תפילה, הדלקת נרות ושירי שבת, יום ו

תזכורות לאירועים • כניסות