לכל המתענינים תודה התנור נמכר

יוסף דן ומירי • כניסות

לכל המתענינים תודה התנור נמכר