מה המטרד שמהווים הטווסים? 

סגל צבי • 18/10/2017 כניסות

מה המטרד שמהווים הטווסים? 

לי הטווסים מהווים תוספת מבורכת ויפה לנוף המושב.

ואם הטווסים מהווים מטרד, מקווה מאוד שתמצא הדרך לנטרל את המטרד בלי לסלק את הטווסים או לפגוע בהם.

הודעות בנושא זה