הרשמה לצהרון - מועדון צעיר א'-ג'

מזכירות • 31/7/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

טופס הרשמה

בהמשך להודעה שנשלחה להורים בנושא ההרשמה,

הורים שהודיעו לאסף כי מעונינים לרשום את ילדם לצהרון וטרם נרשמו מתבקשים להירשם ע"ג הטופס הרצ"ב ולהעביר למזכירות עד יום שישי הקרוב 3/8/18 .