5.7 ממ גשם קבלנו עד הבוקר. יום טוב.

מזג אוויר • 10/4/2018 כניסות

5.7 ממ גשם קבלנו עד הבוקר. יום טוב.