סדר יום לישיבת הנהלה ביום א' 4.11.18

משולחן הוועד • 3/11/2018 כניסות

סדר יום לישיבת הנהלה וועד מקומי ביום א' 4.11.18 שעה 20:00:

1. מניעת אלימות מילולית באתר המושב.

2. מכרז פנימי לסייר יום ותחזוקת תשתיות.

3. נושאים לפגישה עם אייל בצר.

4. אישור תוואי קו חשמל תת קרקעי לרפת אחים שמואלי.

5. עדכונים.