סיכום כמות הגשמים בשכונתנו

מזג אוויר • כניסות

  להלן כמויות הגשמים שירדו בשכונתנו בשני הסבבים האחרונים:

בין התאריכים 3.1 עד ל6.1 ירדו 86.5 מ"מ
בין התאריכים 9.1 עד ל 12.1 ירדו 62.3 מ"מ.

סה"כ ירדו בינואר עד כה 148.8 מ"מ

אמציה טל.