קבלת קהל בדואר 8/2/2018

סגל איה • 7/2/2018 כניסות

לתושבים שלום
ביום חמישי 8/2/2018 קבלת קהל בדואר בין השעות 19:00 - 20:00
בברכה - איה