דף הבית
שעות פתיחהספר טלפוניםלוחותפורומיםקריאת שירותזימון תוריםחירום

מערכת חירום - ציפורי

  יומן אירועים:

  מדווח/ת:
  לקבוצה:
  דיווח:

  ממלאי תפקיד בחירום

  הנהגת הישוב

  מזכירות
  עברי עיראגוטמן רונה
  ועד הנהלה
  דוד איריתקליגלר איתןטוביה ישראלאבי נערי כרמליתשמואלי יותםישראל עמריכנען ערןמניס ירון

  מטה חירום

  מטה חירום לדף חירום
  חזן אבימכבי אשבן שלום אסףפילצר מיטשינהר מייקלקריגר תמר

  מידע נוסף מטה חירום

  מיועד למקרה של שריפות

   

   

  ביטחון

  בטחון לדף חירום
  עברי עיראפלח אורבן שלום אסףפילצר מיטשספיר ישיקריגר תמרמשטרת ישראל

  רפואה

  רפואה לדף חירום
  מגן דוד אדוםבן סימון מירהשנייר יוליאןבן שלום אסףמוקד מועצהדוד פלח מוריה

  מידע לציבור

  בדיקה
  MeyData בדיקה