דף הבית
שעות פתיחהספר טלפוניםלוחותפורומיםקריאת שירותזימון תוריםחירום

הגבלת חובות החברים

מזכירות הישוב | עדכון אחרון:  18/07/2021 12:13

הודעה:

תשלום על צריכת מים חקלאיים ואדמות

 

 

בהתאם להחלטת הועדה לנושאים חקלאיים מיום 11.7.21 יוגבל החוב האפשרי עבור המשקים במושב עד לסכום 50,000 ₪.

חריגה מהיקף חוב זה תחויב אישור הועד החקלאי והפקדת צ'ק ביטחון בגובה הצריכה החודשית המרבית של הצרכן.

הצ'ק יופקד עפ"י החלטת הועד במידה והצרכן לא יסדיר את התשלום עבור צריכת המים.

מסמכים מצורפים להודעה זו: