דף הבית
שעות פתיחהספר טלפוניםלוחותפורומיםקריאת שירותזימון תוריםחירום

פרסום תוצאות הצבעה

חברים חקלאים | עדכון אחרון:  09/01/2022 15:29

הודעה על החלטה אשר התקבלה בקלפי

 

בהמשך להחלטת האסיפה הכללית של החברים החקלאים מיום 2.1.22 התקיימה בשבוע שעבר הצבעה בקלפי על הנושא שנידון באסיפה. להלן נוסח ההחלטה אשר הוצע:

 

הכנסות האגודה מהחכרת קרקע לצורך הקמת האנטנה בחמש השנים הקרובות ישמשו לקידום פרויקט שיקום והשוואת תשתיות ציבוריות בישוב הותיק. בסיום התקופה תוגש הצעת החלטה חדשה באספת החברים החקלאים לגבי המשך שימוש בכספים.

 

בהצבעה השתתפו 54% מבעלי זכות ההצבעה בנושאים אלו.

 

בעד- 93%

נגד- 7%

 

ההחלטה התקבלה

 

בברכה,

עירא עברי

מנהל הישוב

 

מסמכים מצורפים להודעה זו: