דף הבית
שעות פתיחהספר טלפוניםלוחותפורומיםקריאת שירותזימון תוריםחירום

מעו"ד ליבוביץ - פיתול מגרש מנחלה - חוזר 344

חברים חקלאים | עדכון אחרון:  22/11/2022 08:43
 

שלום רב,

מצורף עדכון מקצועי מס' 344 - סדרת מאמרים בנושא פיצול מגרש מנחלה - מאמר שמיני בסדרה -

השפעות מינהל התכנון על פיצול מגרשים -  עוד אביגדור ליבוביץ 21.11.2022

הנחיות לעניין הפיילוט במחוז מרכז:
שימו לב לדברים האמורים בעדכון ביחס לפיילוט שמתבצע במחוז מרכז בנושא יישום ההחלטה בפרק משנה 8.3 סימן ז' במסלול דמי חכירה ודמי רכישה - לאור כך שהנושא לא מוסדר בנהלי עבודה ורק "בהוראות פנימיות" ולא מתבצע במרחבים אחרים - יש לשים לב היטב כי לא מדובר בוויתור של רמ"י על הסדרת מבנים בנחלות או על דמי שימוש או על פינוי שוכרים במסגרת יישום ההחלטה - אלא דחייה של המועד להסדרת מבנים שנבנו בהיתר ורק כאשר לא מדובר בהפרות מהותיות - גם השאלה מהן "הפרות מהותיות" נתון לשיקול דעת הפקידים ואין בקרה על החלטות אלו ולכן ההמלצה שלנו היא להמשיך ולפעול בהתאם לנוהל הקיים כיום ולבחון היטב את חריגות הבניה/שימושים חורגים והשכרות בטרם כניסה להחלטה ולבצע חישובים של דמי היוון בגין תוספות מעבר ל 160 מ"ר + דמי שימוש כי רמ"י תגבה את הכספים במסגרת יישום ההחלטה - ההקלה היחידה היא בדרישה לבצע הסדרה בפועל של חריגות במסגרת יישום ההחלטה - רק עבור בתי מגורים שנבנו בהיתר ובוצעו בהם תוספות בניה לא מהותיות - התשלום עבור התוספות ודמי שימוש יבוצע בחשבון בעת כניסה להחלטה וההסדרה בעת הוצאת היתר בניה. במקרים בהם יימצאו חריגות/שימושים חורגים מהותיים התיק יעבור לטיפול צוות נחלות ולא יקודם בכניסה להחלטה בצוות חוזים לדורות.
לעניין סימון קו חלקת המגורים 2.5 דונם - כאן גם קיימת הקלה אך יש כאן גם "מלכודת" כי בניה מעבר ל 2.5 תחייב תשלום עבור השטח מעבר ל- 2.5 דונם ככל ולא ניתן להכניס אותו לתוך חלקת המגורים בקו לא רגולרי - ההמלצה היא לבצע מפה לשימוש פנימי של בעל הנחלה לבחינת חלקת המגורים עם קו 2.5 דונם על מנת לתכנן 3 או 4 יחידות דיור עם פיצול של מגרשים ושבילי גישה על מנת לקבל תמונה תכנונית ברורה של הנחלה בראייה עתידית ורק לאחר מכן לבצע את המפה בהתאם להנחיות החדשות כמו בהליך חידוש חכירה.
אנו בוחנים מול רמ"י את ההוראות לביצוע הפיילוט וכפי שהסברתי - ההנחיות של הפיילוט כעת הן "לא לפרסום" (כך בלשון פקידי רמ"י) ויש ללמוד כיצד לבצע אותן בתהליך העבודה (במסלול ניסוי ותהייה או ניסוי וטעייה כל אחד יבחר את המסלול המתאים לו...) - גם ביחס לכך אנו טוענים כי לא ניתן להתנהל עם "הנחיות פנימיות" ולא לפרסם לציבור נוהל עבודה - הדברים יתבהרו בהקדם ונוכל לפרסם נוהל עבודה לביצוע במסגרת הפיילוט.

ברכה והצלחה לכל בית ישראל

 

לחץ כאן לקריאת העדכון המקצועי

_____________

ליבוביץ שער ושות' עו"ד | Israel | +972035751531

הסר | דווח כספאם

נשלח באמצעות תוכנת ActiveTrail