דף הבית
שעות פתיחהספר טלפוניםלוחותפורומיםקריאת שירותזימון תוריםחירום

עדכון לחברים החקלאים- "תביעת הלולנים"

חברים חקלאים | עדכון אחרון: 12/06/2024 08:21

משולחן הוועד החקלאי- עדכון יוני 24

 

חברות וחברים חקלאים, מצרפים עדכון לגבי התהליך המשפטי מול חברי האגודה המכונה "תביעת הלולנים":

 

במסגרת הליך תכנון האזור המשקי של המושב (שהחל בסוף האלף הקודם) פנו החברים סמי מנור, חיים צ'רקס וחיים זילברמן והתקשרו עם האגודה בהסכם אשר במסגרתו יסגרו את פעילות גידול העופות אשר התרחשה בחלקות א' שלהם ויקימו יחד מיזם משותף בשטח המשקי.

המיזם עבר שינויים רבים ותהליך של בניית הסכמים מול המושב אשר במסגרתם החברים היו אמורים לקבל אישור המושב לגבי אופן הפעלתו (יש לציין כי סמי מנו פרש מהשותפות עם שני החברים הנוספים ובחר לקדם מיזם נפרד לבדו). באפריל 21 החברים הגישו תכנית לאישור האגודה אשר ממנה התברר כי המיזם הנוכחי שונה מהותית מהמיזם המקורי אותו רצו החברים להקים, ביוני 2021 קיימנו אספת חברים חקלאים ובה היוזמים הציגו את הפרויקט לחברים והאספה החליטה שלא לאשר להם את המיזם.

במסגרת ההליך המשפטי מול החברים התקיים תהליך גישור בו ניסינו להגיע להסכמות, הליך זה הסתיים ללא תוצאות. החברים בחרו להמשיך בהליך משפטי ופנו לבית המשפט אשר הפנה אותנו להליך בוררות. לאחר הליך בוררות ארוך ומורכב התקבל ביום חמישי האחרון פסק הבורר.

על פי פסק הבוררות, לאגודה לא הייתה סמכות לבטל את ההסכם מולם, ולאספה לא הייתה סמכות לאשר או לא לאשר את השימוש. פסק הבוררות קובע כי על האגודה לעמוד בתנאי ההסכם, כפי שנוסח בשנת 2014 ועליה לאפשר לחברים להמשיך לקדם את המיזם.

החברים דרשו בכתב התביעה כי המושב ישלם להם עבור "אובדן ההכנסה" אותו הם ספגו בשל העיכוב במימוש הפרויקט פיצוי בהיקף כ- 3,500,000 ₪ בהתאם להערכת שמאי שנשכר על ידיהם. אנחנו פנינו לשמאי אחר מטעמינו אשר את העריך את הנזק בסכום נמוך ב 95% מהסכום שהם דרשו. בשל הפער הגדול בין שני השמאים, הבורר קבע כי על הצדדים לגשת לשמאי נוסף ומוסכם שיקבע את סכום הפיצוי.

לאחר קבלת החלטת הבורר התקבלה החלטה ע"י הועד החקלאי כי המושב יפנה להליך ערעור. במקביל להגשת ערעור על עצם ההחלטה, יתקיים תהליך שמאות מחודש לגבי גובה הפיצויים.

סיכום:

  1. הפסדנו בתהליך המשפטי מול החברים. פסק הבורר הוא חד צדדי (וחד משמעי) וקובע כי המושב מחויב לאפשר להם לקדם את הפרויקט ולשלם להם פיצויים.
  2. גובה הפיצוי לא הוחלט עדיין. ייתכן ומדובר בסכום משמעותי שיהווה נטל כספי כבד על האגודה וחבריה.
  3. המושב מתכנן להגיש ערעור על ההחלטה.

בברכה, הועד החקלאי

מסמכים מצורפים להודעה זו: